Ustawa o covid-19

Ustawa o covid-19

Ustawą o covid-19 urzędnicy wyłączyli swoją odpowiedzialność za nadużycie zaufania oraz za nadużycie funkcji w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu zwalczanie epidemii

👉“Art. 10c [Wyłączenie odpowiedzialności karnej] 60)Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284), kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi niezbędne dla zwalczania tej choroby zakaźnej, narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone.”

👉Potem w Ministerstwie Zdrowia pojawiają się dziwni przedsiębiorcy, którzy w marcu zaczynają działalność w sektorze ochrony zdrowia

👉Przedsiębiorcy to znajomi Ministra Zdrowia

👉 Minister Zdrowia radykalnie zmienia swój pogląd na zasadność noszenia maseczek (w lutym wyśmiewając ich skuteczność; w marcu wskazując, że ich noszenie jest obowiązkowe do czasu wynalezienia szczepionki i to pomimo faktu, że WHO nie zaleca noszenia maseczek osobom zdrowym)

👉Maseczki (nie tylko) zostają zakupione od przedsiębiorcy, ale okazało się że są bezużyteczne – bez właściwego certyfikatu

👉Na zakup wydano 5 mln zł z naszych pieniędzy

👉Po 40 dniach od zakupu resort domaga się zwrotu pieniędzy, choć większość maseczek poszła już do szpitali i została zużyta

👉Kto poniesie odpowiedzialność ? W jakim celu wprowadza się ustawowe wyłączenie odpowiedzialności karnej urzędników?

👉https://wyborcza.pl/7,75398,25936849,wyborcza-demaskuje-afe…